Kaknästornet

Kaknästornet

2007:
Leverans av material samt tillverkning av specialrännor och montage av undertak i restaurangen.