Vad vi gör

I snart 25 år så har vi på Krylbo Bygg & Akustik AB erbjudit helhetslösningar kring akustiska undertak. Nedan kan du läsa mer om de delar våra projekt normalt brukar innefatta. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er så ber vi er att kontakta oss direkt.

Projektering & rådgivning

Vi agerar rådgivare för arkitekter, entreprenörer, konsulter och annan personal som planlägger byggnationer som innefattar akustiska undertak. Vi hjälper er hitta den mest funktionella och ekonomiska lösningen.
• Projektering & kostnadsberäkningar
• Rådgivning kring material
• Utarbetande av beskrivningar
• Deltar i byggnadsmöten

Montering

Montering av rätt undertak kräver kunskap och erfarenhet, både för att välja rätt material och att montera undertaket på rätt sätt. Våra montörer har lång erfarenhet och ser till att installationen sker proffsigt & fackmannamässigt.
• Tidsplanering
• Installation & montering

Akustikmätning

I det fall det behövs så utför vi akustikmätningar och utvärderar resultat och föreslår eventuella åtgärder för att uppnå en god ljudmiljö.
• Akustikmätning
• Protokoll över lokalens akustikproblem
• Åtgärdsförslag

Leverans

Med egna lager i både Dalarna och Stockholm samt egna transportfordon så kan vi hantera allt material och utrustning som krävs för byggnationen samt leverans av detsamma.
• Lager i Dalarna & Stockholm
• Egna lastbilar för transport

Produktförsäljning

Krylbo Bygg & Akustik AB har ett nära samarbete med marknadens ledande tillverkare av akustiska undertak.
Vi arbetar bl.a. med material för följande byggnationer:
• Kontorslandskap
• Industrilokaler
• Livsmedelsindustrin
• Kliniskt rena miljöer (sjukhus, laboratorier m.fl.)